DAU YEU TIM VE - SP HOA 83

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ Dấu chân xưa ai để lại sân trường...

Blog

TAN TRUONG

Posted by Christina on June 8, 2012 at 11:05 PM

    TAN TRƯỜNG

sân , chiều nắng rải

Tan trường , áo trắng say ,

Thế nhân có ai bay ?

Cờ lo đùa với gió .

        Em đi , mẹ vội đưa ,

        Cây lá còn say sưa

        Em về , cha sẵn đón ,

        Phố chen lắm ! duyên thừa .

Nhanh nhanh , tờ “ Thứ Hai “

Lịch bỏ ngày , nhắc ai

Cây đong đưa , áo đổ ,

Xào xạc , quanh lá dài .

        Rời . . . mưa rơi . . . mưa rơi ,

        Tóc thề , tỏa muôn nơi

        Xa dần . . . xa dần đến ,

        Theo nhau , giọt nối lời .

Ta giận người , éo le

Cưới một đời , chở che .

Tan trường , tan sắc áo

Vòng xoay cúi nhìn xe .

        Là tiếc nuối mênh mang ,

        Ngọt , chua bánh tráng tan ,

        Thoáng quên , đời mỏi mệt

        Tan trường , mây lang thang .

                     Nguyễn Tường Châu

                           24 / 05 / 2012

Categories: Tho - Tuy But

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.